Lingonperry logo

Meistä

ArtXperience-logo

Aidosti Artistin Asialla, Aina

Me ArtXperiencen tiimissä annamme uuden musiikin tekijöille mahdollisuuden tulla kuulluksi. Pyrimme aktiivisesti luomaan olosuhteet, joissa pienetkin artistit voivat menestyä tasavertaisesti.

Sitoudumme avoimuuteen ja rehellisyyteen kaikissa vuorovaikutuksissamme artistien, kuuntelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Meille on ensiarvoisen tärkeää rakentaa vahva perusta luottamukselle varmistamalla, että kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja jokainen musiikin tekijä tuntee tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti.
 
Pyrimme kehittämään alustaa tiiviissä yhteistyössä artistien ja kuuntelijoiden kanssa. Tavoitteemme on luoda yhteisö, jossa jokainen musiikkialan jäsen – artistit, kuuntelijat ja muut musiikkialan toimijat, voivat menestyä yhdessä.

Missio

Missiomme on rakentaa yhdessä artistien kanssa luotettava alusta, jossa he saavat äänensä kuuluviin. Pyrimme luomaan olosuhteet, joissa pienetkin artistit voivat menestyä tasavertaisesti. Tuomme uuden musiikin tekijät valokeilaan ja samalla tarjoamme kuuntelijoille ainutlaatuisen musiikkivalikoiman, josta he voivat löytää uudet suosikkinsa ja tukea heitä omalla toiminnallaan.

Visio

Visiomme on tuoda yhdelle alustalle kattava valikoima palveluja ja toiminnallisuuksia joista voivat hyötyä kaikki uuden musiikin tekijät ja kuluttajat.

Lingonperry-alustalta artistit löytävät yhdestä paikasta tarvitsemansa tiedon ja avun uransa edistämiseen. Haluamme olla luotettava ja oikeudenmukainen ekosysteemi, joka yhdistää artistit, kuuntelijat ja muut musiikkialan toimijat vaivattomasti.

fiFI